bureau voor architectuur & planning, bv bvba

kocas

Eind de jaren zestig. De Afdeling Architectuur van de K.U.Leuven wordt grondig gemoderniseerd onder de inspirerende leiding van ir. architect Paul Felix.
Natuurlijk omvat het programma nog steeds de klassieke ingenieursvakken. Maar er is ook diepgaande vernieuwing. De energiecrisis noopt tot nadenken: Hugo Hens heeft net de basis gelegd voor een nieuwe aanpak van de bouwfysica. En de samenleving is in beweging: Geert Bekaert plaatst de Architectuur in zijn maatschappelijke context. 

Na hun Latijnse humaniora moeten Danny Neyens en Marc Martens eerst een ommetje maken langs een voorbereidend jaar wiskunde. Ze ontmoeten elkaar in Sint-Amand in Gent: hier leren ze haarscherp analyseren en problemen oplossen in een minimum aan logische stappen.
In hun tweede kandidatuur lopen ze een kersverse assistent tegen het lijf: Roger De Martelaere.
Het is het begin van een jarenlange zoektocht naar de brede betekenis van Architectuur. 

Na hun studies leren ze elk afzonderlijk het weerbarstige architectenvak: diepgaande gesprekken met veeleisende private klanten, het geworstel met programma’s en budgetten, een onverdroten zoektocht naar geschikte materialen en technieken, werken met kleine en vaak ongeschoolde aannemers… 

Paul Felix

In 1976 dient zich een eerste publieke opdracht aan. Roger, Danny en Marc beslissen om samen te werken aan vijf nieuwe woningen voor blinde en meervoudig gehandicapte kinderen in het Ganspoelinstituut in Huldenberg. De Werkplaats Voor Architectuur is geboren.

Andere publieke opdrachten volgen. Telkens proberen we iets nieuws te realiseren met de teams van onze opdrachtgevers. Ondanks het keurslijf van de wetgeving op de overheidsopdrachten en de strenge eisen van de subsidiërende overheid, pakken we het project aan op de conviviale manier die zo kenmerkend is voor private woningbouw.
Grondige maar ook vriendschappelijke gesprekken met de opdrachtgever; respectvolle bevraging van het programma; een no-nonsense ruimtelijke en vormelijke materialisatie van de opdracht; strenge controle van het budget (want met overheidsgeld wordt zuinig omgesprongen); grondige uitwerking van de uitvoeringsdossiers; aanbesteding van het hele werk in afzonderlijke percelen; strenge opvolging van de bouwwerkzaamheden…

ganspoel

We zullen deze compromisloze houding jarenlang consequent aanhouden, bijgestaan door waardevolle jonge medewerkers. Hierbij is ons gezichtsveld vanzelfsprekend verbreed.
Roger De Martelaere heeft generaties architectuurstudenten begeleid. Zijn encyclopedische kennis van architectuur is inspirerend bij ieder nieuw project, zijn pedagogische opstelling is een hulp voor onze jonge medewerkers. Danny Neyens heeft zich vastgebeten in de architectuurpraktijk: hoe kwaliteit beoordelen, wat is een zinvolle praktijk, hoe verhoudt architectuur zich tot vastgoed, hoe werken overheidsopdrachten… Zijn kennis helpt ons om programma’s uit te diepen, om ons eigen werk in vraag te stellen. Marc Martens heeft steeds de plaats van architectuur in de stedenbouwkundige context verkend. Zijn inzicht in stedenbouw en ruimtelijke planning doet ons verder kijken dan het geïsoleerde architecturale object.

Eind 2008 hebben we besloten om onze jarenlange samenwerking een meer professionele juridische structuur te geven en verder te werken onder een naam die onze brede interesse beter vertolkt: het bureau voor architectuur & planning, bv bvba.

Inmiddels zijn Roger en Danny met pensioen. Drie nieuwe vennoten hebben hun plaats ingenomen: Elke Martens, Frank Meuwissen en Els Van Impe. Het verhaal gaat verder in dezelfde geest...

plan gent ledeberg