bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

Appartementsgebouw de Zilverden Waterleidingstraat, Leuven

TV bureau voor architectuur & planning en LANDarchitecten 

Het project ‘De zilverden’ vormt het sluitstuk van de stedenbouwkundige transformaties in de wijk Lolanden. De bouwheer wenste een maximaal aantal huurappartementen te realiseren van het type ½ en ¾ of groter.

 

Het gebouw stelt zich als overgangsfiguur tussen de lage bestaande bebouwing enerzijds en de hoge nieuwbouwvolumes van Lolanden fase 1 en 2 anderzijds. Het nieuwe volume past zich binnen de stedenbouwkundige regelgeving haast naadloos aan op de draaglijnen van het RUP en versterkt de gevelwerking en ruimtelijke afbakening.

 

De voorschriften staan een grote bouwdiepte toe en hier trachten we maximaal profijt uit te halen. Omdat grote bouwdieptes vaak gepaard gaan met donkere, inpandige ruimtes en lange gangen, kiezen we er resoluut voor om het bouwvolume aan de binnenzijde open te werken. Door middel van twee patio’s werken we het bouwvolume open en versterken we de buitenomgeving. Dankzij een ruime dimensionering van deze open ruimtes kan de zon binnendringen in het hart van het bouwvolume en bijkomende woonkwaliteiten genereren. De toegang tot de woningen wordt gerealiseerd vanuit deze gemeenschappelijke private buitenruimte.

 

Overeenkomstig de bepalingen van het RUP wordt het aantal bovengrondse bouwlagen beperkt tot 3. Per bouwlaag wordt de volledige beschikbare oppervlakte ingenomen om het aantal wooneenheden te maximaliseren.

We behouden tevens de bestaande kelderdiepte. Op die manier kan ook de bestaande inrijzone gerecupereerd worden en hoeft ze niet verlengd te worden.

 

Het ontwerp voorziet de inkomzone ter hoogte van het opengebroken gebouwvolume. Verschillende elementen dragen bij tot een heldere articulatie van de hoofdingang. Enerzijds is er het sterke contrast tussen de gesloten baksteenarchitectuur van de gevels die de wooneenheden omhult en de lichte, luchtige uitwerking van de patio aan de straatzijde. Anderzijds laten we het natuurlijke groen van het openbaar domein binnendringen tot diep in de patio.

 

Ter hoogte van de onderbreking aan de parkzijde voorzien we een private achteringang die de bewoners een vlotte toegang tot het park biedt: ze hoeven niet het bouwblok rond te lopen om in het park te geraken, één van de belangrijke doelstellingen in de voorafgaande stedenbouwkundige studie en het RUP.

 

We bestendigen de positie van de bestaande toegang naar de ondergrondse parkeergarage want het is een correcte en logische opstelling.

Ten eerste is de parkeergarage vlot bereikbaar vanuit de Spaarstraat en de Waterleidingstraat. Ten tweede zorgt de inrijzone voor de noodzakelijke afstand tussen de achtertuinen van de eengezinswoningen in de Weerstandlaan en het nieuwe appartementsgebouw. Ten derde houden we in- en uitrijdend verkeer weg van de noordelijke zijde van het gebouw, wat de trage verbindingsweg naar het park op die plaats ten goede komt.

opdrachtgever
Dijledal cvba