bureau voor architectuur & planning, bv bvba

wzcer

Basisschool Beiaard, Neder-Over-Heembeek (masterplan)

masterplan en architectuur: TV Tom van Mieghem architecten en bureau voor architectuur & planning

stabiliteit, technieken en EPB: group IRS-Depré

omgevingsaanleg: Fris in het landschap

Het voorgestelde masterplan zet volop in op de ambitie een brede, open en uitnodigende campus te zijn. De bouw van de basisschool en de sportzaal vormen de eerste stappen in de uitbouw van deze ambitie. Al in de eerste fase zetten we daarom in op de versterking van de identiteit van de verschillende actoren. We creëren nieuwe gebouwen en er ontstaan nieuwe trajecten tussen deze gebouwen waardoor ook de campussen onderling meer samenhangen.

De ruimte biedt plaats aan nieuwe ontmoetingen, een verscherping van de eigen identiteit en een nieuwe beleving van de groene open ruimte. Zo stelt het masterplan voor om de nieuwe gebouwen van de basisschool aan te sluiten op een nieuwe schakelruimte, namelijk het oude tracé van de voetweg aan de oostelijke zijde van de campus. De voetweg vormt een nieuwe schakelruimte. De gebouwen worden gepositioneerd naast de bestaande gebouwen die ze zullen vervangen én houden rekening met het behoud van de aanwezige, waardevolle bomen en bestaande groene ruimtes. We zetten met andere woorden in op een maximaal behoud van het aanwezige groen en een blijvend gebruik van de bestaande gebouwen tijdens de werffase: de nieuwe school groeit te midden van de bestaande werking.

De sportzaal vindt haar plaats aan de noordzijde van de Campus Heemscholen. De inplanting van de nieuwe sportzaal is wellicht verrassend, maar biedt tal van opportuniteiten. De sportzaal takt immers aan op 2 belangrijke schakelruimtes (de bussendreef en de bestaande entrée ruimte) én maakt een maximaal behoud van de bestaande groene structuur mogelijk. Ze hypothekeert door een efficiënte inpassing tussen de bestaande structuren geenszins de verdere ontwikkelingen van de site. Door haar positie bedient ze daarenboven op een heldere manier verschillende actoren. In eerste instantie ligt ze tussen het BUSO en het MPI en naast het internaat. In tweede instantie takt ze aan op de bussendreef met ruime parking ter hoogte van de Donderberg. De aanwezige parking maakt haar vlot bereikbaar voor publieke omstaanders. De groene structuur die over de 2 campussen heen loopt, maakt ook een veilige aantakking mogelijk voor de leerlingen van de basisscholen.

opdrachtgever
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

projectleider
ir. Frank Meuwissen

contact
Hilde Boel, projectmanager GO! Centraal

vogelperspectief masterplan

vogelperspectief masterplan masterplan lagere school kleuterschool sportzaal Heempark