bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

CAW-huis, Leuven

bouwen van het CAW-huis

Studie stabiliteit: ir. Jo Deflander architect bvba

Studie technieken: Moens Engineering

Omvang: 3.310m²

Ontwerp: 2000

Het CAW verzamelt een aantal voormalige Leuvense welzijnsdiensten (JAC, Cadens, Stut, Justitieel Welzijnswerk, Slachtofferhulp, Reclassering, DOC…). Het nieuwe CAW-huis biedt onderdak aan de administratie en de publieksruimten van de ambulante dienstverlening. De dekenij van Leuven gaf een leegstaande school in erfpacht voor de realisatie van het project.

De site ligt aan de Dijle. Oude kaarten (Van Deventer, midden zestiende eeuw; Blaeu, 1649; Ferraris, 1771-1777) tonen de 12de-eeuwse stadsomwalling, waarvan vandaag nog een restant te zien is op het terrein. Zowel de Dijle als de oude stadsomwalling waren krachtige inspiratiebronnen voor het ontwerp van het CAW-huis.

Het project is opgebouwd uit vier parallelle volumes, gelijnd op de rooilijn van de Redingenstraat. Deze bouwvolumes staan dwars op de Dijle en op de vestingmuur. De vier volumes variëren in hoogte om het omvangrijke programma onmerkbaar in de omgeving in te schuiven.

De groene tussenruimtes realiseren een visuele verbinding tussen de Dijle en de oude stadsomwalling. De dwarse opstelling ten opzichte van de rivier laat toe om, gaandeweg vanaf de versteende oever aan het brugje, een meer natuurlijke en groene oever te realiseren. Een semipublieke ruimte aan de voet van de vestingmuur leidt naar de verschillende toegangen tot het CAW-huis. Zowel bezoekers als voorbijgangers krijgen op die manier de gelegenheid om in contact te komen met dit merkwaardig historisch object. Het terrein wordt buiten de werkuren met een hek afgesloten, maar passanten blijven een goed zicht hebben op de muur doorheen de spijlen van het smeedwerk.

Hans Op de Beeck heeft een gevoelig kunstwerk geplaatst in de toegangsruimte: de bloesems verbeelden de fragiliteit van het menselijk bestaan, maar ook de hoop op een betere wereld.

opdrachtgever
CAW regio Leuven vzw

voltooiing
september 2005

projectarchitect
ir. Marc Martens

contact
Marleen Geirnaert, voormalig directeur - Bert Lambeir, huidig directeur

glasbrug en de bloesems van Hans Op de Beeck

glasbrug en de bloesems van Hans Op de Beeck langs de Dijle toegang JAC toegang semipublieke ruimte binnentrap interne ontsluiting glazen passerelle inplantingsplan