bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

De Meander, Leuven

Verbouwen van een inloopcentrum.

Omvang: 300,62m²

Ontwerp: juni 2010

Inloopcentrum De Meander is een ontmoetingsplaats voor mensen die, omwille van omstandigheden, uitgesloten worden op verschillende levensdomeinen. Mensen die nergens anders meer terechtkunnen, die geen sociaal netwerk meer hebben, worden hier verwelkomd in een warme, huiselijke omgeving. 

Het ontwerp tracht de huidige knelpunten tussen de filosofie achter de werking en de indeling van het gebouw op te lossen.

a) De toegang en het gebruik van het gebouw moeten verbeterd worden. Enerzijds moeten de leesbaarheid en het uitnodigend karakter ervan verbeterd worden. Anderzijds moet het probleem van toegankelijkheid opgelost worden.

b) In het kader van goed beheer is deeltijdse leegstand te mijden. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden voor (Multi)functioneel gebruik van bepaalde ruimtes. Aangezien "De Meander" in centrum van Leuven pal tegenover het CAW-huis ligt kan hier gezocht worden naar een oplossing voor de nood aan vergader- en gespreksruimtes.

c) De ruimte voor ontmoeting moet "rekbaarder" zijn. Ruim en luchtig op drukke momenten, maar huiselijk op de rustige momenten.

De verhoogde en introverte voordeur werd verhuisd naar maaiveldniveau waardoor een uitnodigende en toegankelijke toegang werd gecreëerd. Het sociale restaurant werd ondergebracht in de half ingegraven kelder en kreeg hierdoor zelfs een rechtstreekse toegang en kreeg de ontmoetingsruimte de nodige ademruimte. De rustige gesprek- en kantoorruimtes werden ingepast op de verdieping.

opdrachtgever
CAW regio Leuven vzw

voltooiing
mei 2012

projectarchitect
ir. Frank Meuwissen

contact
Bert Lambeir, directeur