bureau voor architectuur & planning, bv bvba

provinciale hogeschool Limburg

CAW-hoofdzetel, Kortrijk

herinrichting hoofdzetel

omvang: 1.256 m²

studie stabiliteit en technieken in eigen beheer

ontwerp: 2011

De locatie van de hoofdzetel van CAW Stimulans op deze plaats in Kortrijk, is cruciaal: het is een goed gelegen, goed bereikbare en goed zichtbare plaats. In alle opzichten een pluspunt voor de laagdrempelige dienstverlening van CAW. De aanwezigheid van een park aan de overkant van de straat is een bijkomende troef, zowel voor bezoekers als voor personeel: hierdoor is het gebruik van buitenruimte zelfs nog optimaler gegarandeerd dan in het geval van een beperkte private buitenruimte! Na de geplande ingrepen zal het gebouw nog toegankelijker zijn dan het als was.

Vermits er geen grote ingrepen noodzakelijk zijn aan de ruwbouw, is een aanpassing van de gebouwschil niet aan de orde. Maar de vernieuwing van de ramen (met superisolerend en zonwerend glas) zal de energetische prestaties en het comfort aanzienlijk verhogen.

Tijdens de herinrichting zal ook de nodige aandacht gaan naar de akoestische demping van de landschapskantoren zodat er een aangenaam werkklimaat ontstaat. Het originele concept van het gebouw is zeer robuust: er is rondom ruim daglichttoetreding, op alle niveaus kunnen ramen over de hele oppervlakte geopend worden zodat natuurlijke dwarsventilatie op een eenvoudige manier kan gebeuren. Dit zijn allemaal gegeven kwaliteiten die we optimaal benutten in het nieuwe concept. Op dezelfde manier maken we dankbaar gebruik van de flexibiliteit die in de  bestaande gebouwstructuur aanwezig is in de vorm van het betonnen draagskelet. Door enkele oordeelkundige ingrepen (de bijkomende binnentrappen tussen niveau 1,2 en 3,4 bijvoorbeeld) verhogen we nog de flexibele bruikbaarheid van de structuur.

opdrachtgever
CAW stimulans Kortrijk vzw

voltooiing
december 2013

projectarchitect
ir. Marc Martens

projectleider
ir. Marc Martens

contact
Pascal Heytens, directeur