bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

Diverse huisvesting, Kortrijk

Bouwen van diverse huisvesting.

studie stabiliteit: Jo Deflander

studie technieken: studiebureau Boydens

omvang: 3.315 m²

ontwerp: 2010

CAW Stimulans staat voor een zware taakstelling: het organiseren van diverse vormen van begeleide opvang voor mannen in het stedelijk gebied Kortrijk. Het is hierbij belangrijk om zuinig en efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen, zowel bij het tot stand brengen van de infrastructuur als bij de exploitatie en de realisatie van het gebouw.

Vandaar in de eerste plaats een zoektocht naar betaalbare bouwgrond, liefst niet te ver afgelegen van het stadscentrum met al zijn voorzieningen.

In de tweede plaats is het aangewezen om deze zeer specifieke dienstverlening te groeperen om een optimale begeleiding te kunnen garanderen met beperkte werkingsmiddelen.

De site aan de Tuighuisstraat, voorheen eigendom van de stad, vormt een uitzonderlijke opportuniteit: de grond is enigszins betaalbaar, de ligging is uitstekend, en op eerste zicht kan het terrein wegens zijn ligging langs de spoorweg wel een groot bouwvolume aan.

Ten slotte komt ook een partner in beeld: de Kerkfabriek Sint-Maarten was eerder al op zoek naar een gelegenheid om een sociaal programma op te zetten met haar beschikbare middelen. Een samenwerking met CAW Stimulans kan hier een bijzondere meerwaarde betekenen.

We hebben het programma van het CAW ondergebracht in een compositie van volumes:

- de winteropvang voor een 10 à 15tal personen wordt voorzien in een kleiner volume in de Sint-Antoniusstraat. De naburige kroonlijsthoogte en dakhelling worden aan de voorzijde gevolgd.

- de opvang van 30 thuisloze mannen, wordt ondergebracht in een fors volume van 4 bouwlagen dat een dialoog aangaat met de andere grote volumes aan de overzijde van de Tuighuisstraat. Een 10tal mannen worden opgevangen in kamers, een 20tal in studio's. Tenslotte worden ook de ondersteunende diensten, een gemeenschappelijke keuken, leefgroepen en een onthaalruimte in dit volume ondergebracht.

Het programma van de Kerkfabriek wordt ondergebracht in een derde volume:

- het betreft een 8tal noodwoningen voor tijdelijke opvang van éénoudergezinnen met enkele kinderen. De exploitatie van deze woningen zal gebeuren in samenspraak met het CAW. 

opdrachtgever
CAW Zuid-West-Vlaanderen vzw - Kerkfabriek Sint-Maarten

voltooiing
december 2015

projectarchitect
ir. Marc Martens

projectleider
ir. Marc Martens

contact
Pascal Heytens, directeur CAW Zuid-West-Vlaanderen & Bert Vanbelle, voorzitter Kerkfabriek Sint-Maarten

voorzijde

voorzijde bovenaanzicht achterzijde