bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

St.-Norbertusinstituut De Dreef, Duffel

Heraanleg van de dreef.

Ontwerp: 2009

Het project is gelegen in een aaneengesloten gebied met schoolgebouwen. Vanuit de Stationsstraat vertrekt de dreef die het hele complex doorkruist en aan weerszijden een aantal grote schoolgebouwen ontsluit. De dreef wordt geflankeerd door twee rijen beukenbomen. De tand des tijds, de wortels van de beukenbomen alsook de bouw van het nieuwe schoolcomplex in 2002-2004 hebben er voor gezorgd dat de dreef er erbarmelijk en onveilig bij lag.
De fietsenstalling voor de leerkrachten had zijn beste tijd gehad en was klein.
De tuinmuur aan de Stationsstraat dreigde zijn stabiliteit te verliezen.

Er zijn geen specifieke verordeningen of voorschriften wat betreft de locatie van dit project. De ontwerper heeft zich dan ook gebaseerd op een stedenbouwkundige en architecturale logica van integratie en functionele inplanting in het bestaande complex.

De nieuwe domeinafsluiting werd uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, de achterliggende nieuwe fietsenstalling herbergt enkele gekleurde lampen die ’s avond oplichten en doorheen de tuinmuur zichtbaar zijn. Dit speelse karakter refereert aan de jeugdige gebruikers van het scholencomplex. De nieuwe domeinafsluiting neemt het open karakter van de bestaande tuinmuur over. De poort naar de privé-dreef werd vernieuwd en geïntegreerd in de nieuwe afsluiting. Deze toegang wordt enkel gebruikt door voetgangers en dienstwagens (leveringen, hulpdiensten). De fietsende leerlingen komen op het terrein via de secundaire poort aan de linkerkant van de domeinafsluiting. Hier werden tevens enkele parkeerplaatsen voorzien.

De dreef werd heraangelegd in een natuur- vriendelijker materiaal (waterdoorlatende klinkers) en rijgt alle bestaande scholengebouwen aaneen tot één geheel.

opdrachtgever
vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim

voltooiing
oktober 2009

projectarchitect
ir. Elke Martens

projectleider
ir. Marc Martens

contact
Guy Craps

dreef

dreef dreef nacht zitbanken dreef dreef voor sporthal afsluiting fietsenstalling nacht fietsenstalling fietsenstalling nacht fietsenstalling nacht