bureau voor architectuur & planning, bv bvba

3 appartementsgebouwen langs een dreef

De Eglantier, Leefdaal

Verbouwings- en uitbreidingswerken De Eglantier.

De Eglantier vzw, therapeutisch dagverblijf voor kinderen en jongeren met beperkingen.

opdrachtgever
de Eglantier vzw

voltooiing
mei 2012