bureau voor architectuur & planning, bv bvba

3 appartementsgebouwen langs een dreef

De Klinkaard, Boom

Bouwen van een nieuwe huisvesting.

Studie stabiliteit: ir. architect Jo Deflander bvba

Omvang: 1.536 m²

Ontwerp: 2006

De Klinkaard is een thuis voor volwassenen die doof zijn of slechthorend. Allen hebben ze één of meerdere bijkomende ondersteuningsnoden. Sommigen zijn blind of slechtziend, anderen hebben een verstandelijke beperking. Enkelen behoren tot de groep van mensen met autisme of hebben psychische moeilijkheden. Naast een aangename woonomgeving voor 24 bewoners heeft de Klinkaard een gedifferentieerd aanbod van dagactiviteiten.

Een haalbaarheidsstudie bevestigde het vermoeden dat renovatie van de bestaande kloostergebouwen geen haalbare kaart was. De studie leverde tegelijk een haalbare fasering op voor een nieuwbouwproject. Na de haalbaarheidsstudie besliste het bestuur van KOCA om ook de architectuuropdracht voor de nieuwbouw van de Klinkaard toe te vertrouwen aan het bureau voor architectuur & planning (vroeger WVA).

Het project is gebaseerd op verschillende ontwerpconcepten:

De drie leefgroepen beschikken over eigen afzonderlijke leefruimtes, maar deze staan los van de clusters slaapkamers. Bovendien zijn de bezigheidsruimtes in de nabijheid van de leefruimtes. Deze 2 keuzes biedt de bewoners een grote flexibiliteit in hun woonsfeer: ze kunnen zelf beslissen bij welke groep ze aansluiten voor de diverse dagactiviteiten.

Net als in het oude klooster werd een soort kloostergang geïntroduceerd om de verschillende clusters en lokalen met elkaar te verbinden. Dit brengt structuur en herkenbaarheid teweeg in het huis: cluster administratie, cluster huishouden, cluster kamers, enz.

Alhoewel het huis erg vanuit de werking is opgebouwd, ent het zich ook in zijn context. Alle leefruimtes en de wintertuin zijn omwille van de privacy naar de tuin georiënteerd. De grote ateliers geven met brede ramen uit op de voorliggende straat. Hierdoor is de Klinkaard ook 'aanwezig' in die straat.

  • één huis:
  • de kloostergang en clusters:
  • contextueel en oriëntatie:
  • op maat van de wijk:
  • Het bouwvolume werd enigszins opgedeeld zodat er geen te grote schaalbreuk ontstaat met de omliggende woningen. We beperken de hoogte ook tot twee bouwlagen sobere baksteenarchitectuur: Het gebruik van baksteen is evident: het is een verwijzing naar een traditie in de streek, het zal ook een reminiscentie worden aan de afgebroken kloostervleugels en zelfs de naam 'de Klinkaard' verwijst ernaar.

opdrachtgever
De Klinkaard vzw

voltooiing
oktober 2009

projectarchitect
ir. Elke Martens

projectleider
ir. Marc Martens

contact
Jos Mariƫn, voormalig directeur - Kris Verrelst, huidig directeur