bureau voor architectuur & planning, bv bvba

provinciale hogeschool Limburg

De Leerlooierij, Leuven

Bouwen van 32 ééngezinswoningen.

De Leerlooierij is gebouwd op een voormalige industriële site tussen Dijle en Penitentienenstraat, dicht bij het Leuvense stadscentrum.

Het project bestaat uitsluitend uit rijwoningen met een ondubbelzinnige aansluiting op de straat vooraan en op de tuin achteraan. Ze hebben de gecombineerde kenmerken van het traditionele rijhuis, het herenhuis, de bel-etage en de splitlevel. Een deel van de nieuwe huizen vormen een gesloten bouwblok met de bestaande huizen aan de Penitentienenstraat. Langs een nieuwe binnenstraat worden twee gestapelde reeksen van telkens 10 maisonnettes opgetrokken, met zicht op de Dijle en het stadspark de Bruul aan de zuidkant.

De groene oever vormt een nieuwe schakel in de continue groenstructuur door Leuven, waarvan ook het nabijgelegen park de Bruul en het Handbooghof deel uitmaken. De Dijle wordt een volwaardig ruimtelijk belevingselement in de stedelijke context.
Twee voetgangersbrugjes over de Dijle verfijnen het maaswerk van zachte verbindingen door de buurt. Vanuit de Penitentienenstraat kunnen ook auto’s het terrein oprijden, maar slechts tot aan de ondergrondse parkeergarage. Verder is de binnenstraat alleen voor dienstverkeer toegankelijk. In de bocht van de Dijle ligt een kleine publieke ontmoetingsruimte. De naam ‘de cisterne’ verwijst naar de grote regenwaterput die het hemelwater opvangt voor gebruik.

opdrachtgever
cv Interleuven

voltooiing
september 2003

projectarchitect
ir. Marc Martens

de leerlooierij

de leerlooierij de leerlooierij de cisterne de leerlooierij de leerlooierij de leerlooierij de leerlooierij de leerlooierij de leerlooierij de leerlooierij