bureau voor architectuur & planning, bv bvba

3 appartementsgebouwen langs een dreef

De Wissel, Leuven

haalbaarheidsstudie

opdrachtgever
De Wissel vzw

projectleider
ir. Elke Martens