bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

De Terse, Leuven

Renovatie van een appartementsgebouw, 18 appartementen

De Terse is een sociaal appartementsgebouw dat deel uitmaakt van het patrimonium van Dijledal en dat gerenoveerd werd in 2006-2008.

De hoofdreden voor de renovatie van het hoofdgebouw zijn de vele structurele gebreken, de gebrekkige brandveiligheid, en vooral het niet meer voldoen van de appatementen en de huidige eisen van wooncomfort, veiligheid en minimum woonoppervlakte.

In de renovatie staan volgende principes voorop:

- behoud van het bestaande gebouwvolume

- isoleren van de buitengevelschil: de  volledige schil wordt ingepakt met isolatie. De gevelvlakken worden afgewerkt met een nieuwe grijze gevelsteen waardoor het gebouw zich bescheiden inschrijft in zijn omgeving.

- voldoen aan de huidige comfort- en oppervlakte-eisen: de inwendige organisatie van de bestaande appartementen wijzigt volledig: de appartmenten worden vergroot en het aantal wordt teruggebracht van 24 naar 18 duplex-appartementen.

- creëren van indiviuele buitenruimte: door op iedere bouwlaag een betonnen gaanderij toe te voegen, worden de woningen op maaiveldniveau en 2de verdieping ontsloten. Op de 1ste en 3de verdieping is de gaanderij een privaat terras aansluitend op de leefruimte.

Omdat het volume en de functie van het gebouw hetzelfde blijven, blijft ook de rol van het gebouw in de omgeving dezelfde. De gaanderij en terrassen vergroten de sociale controle op de nieuwe groene omgeving.

opdrachtgever
Dijledal cvba

voltooiing
april 2008

contact
Erik Thora, directeur

aanzicht

aanzicht aanzicht