bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

De Vlasselaar, Wezemaal

Verbouwings-, afbraak- en uitbreidingswerken de Vlasselaar.

Het tehuis van Ave Regina richt zich tot volwassenen met een verstandelijke beperking vaak met bijkomende psychische of psychosociale problemen, want personen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kwetsbaarheid op sociaal-emotioneel vlak. Dit kan leiden tot gedragsproblemen die een uitdaging vormen voor ouders en begeleiders en de deelname in bredere leefomgeving belemmeren. Van bij de aanvang van de volwassenenzorg van Ave Regina is evoor gekozen om de werking sterk te decentraliseren. Woningen die aansluiten bij een gewone buurt zijn een zeer goed kader om "kwaliteit van leven" te helpen realiseren. Daarom bieden gewone huizen in de gewone straat onderdak aan onze bewoners.
De huidige voorziening is zowat 500 m² groot en biedt ruim plaats aan 8 bewoners. Op deze locatie wenst Ave Regina een uitbreiding te realiseren zodat het project onderdak kan bieden aan 21 bewoners. Deze groei is belangrijk om een niet te kwetsbare en niet geïsoleerde werking te kunnen uitbouwen waarin we blijven oog houden voor de belangrijke aspecten die de gewenste kleinschaligheid kenmerken.
Intensief overleg tussen opdrachtgever, personeel en ontwerpteam heeft geleid tot een oplossing die beantwoordt aan alle gestelde eisen zonder compromissen te hoeven sluiten. De verbouwing, de herbouw en de nieuwbouw werden geconcipieerd vanuit een grote flexibiliteit (huiselijkheid, functionaliteit, polyvalentie) zodat de werking zich er in de toekomst ten volle kan ontplooien.
Het gebouw heeft een leesbaar plan met duidelijke zones. Voldoende lichten en zichten naar straat en tuin benadrukken het open en huiselijk karakter van De Vlasselaar.
Voor een goede werking is er een opdeling gemaakt in 3 leefgroepen. Elke groep heeft een eigen plek en toegang in het gebouw. Dit zorgt voor de nodige rust en identiteit. Het is eenvoudiger om een thuisgevoel te creëren voor kleine groepen die autonoom werken in een groter geheel. Het ontwerp laat toe dat deze clustering kan gebeuren op momenten waarop dit voor de werking wenselijk is (vb. maaltijden, verzorging, toegankelijkheid,...), maar de clustering kan evenzeer vervagen of opgeheven worden op momenten dat iedereen deelneemt (ateliers, feesten, rustige namiddagen).
Iedere bewoner beschikt over een ruime kamer met badkamer afgestemd op het type kamer. De kamers zijn steeds functioneel, aangepast aan rolstoelgebruikers en bedlegerigheid. Naargelang de noden kan de kamer steeds gepersonaliseerd worden met de mogelijkheid om kleine eigen meubels te plaatsen. Indien iemand niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen kan er in grote mate verzorging op de kamer geboden worden. Deze verzorging wordt aangevuld met een gemeenschappelijke badkamer per vleugel met hoog-laag-bad, aangepast sanitair en de nodige tilsystemen.

opdrachtgever
Ave Regina vzw

voltooiing
augustus 2015

projectleider
ir. Frank Meuwissen

contact
Luc Tilkin, directeur