bureau voor architectuur & planning, bv bvba

kocaj

Ledeberg, Gent

stedenbouwkundig onderzoek Hundelgemsesteenweg (Ledeberg)

Het onderzoek leidde tot een aantal ruimtelijke voorstellen die opnieuw samenhang moeten brengen in dit geteisterde stadsdeel. De aanleg van een fly-over naar Gent Zuid in de jaren zeventig, bracht een ongeziene vernieling teweeg in het oude vertrouwde stadsweefsel. Vandaag wordt het gebied nog steeds geteisterd door een constante geluidsoverlast en door desolaatheid onder de viaduct.
Enerzijds stelden we voor om zorgvuldiger om te gaan met negentiende-eeuwse delen, ook al zijn ze wat vervallen.
Verder suggereerden we om een aantal publieke voorzieningen in te brengen: een sportzaal onder de fly-over, sportvelden langs de Schelde, een welzijnsknoop… Op die manier laat het stadsbestuur zijn vertrouwen in de wijk zien en worden bouwvallige delen en lacunes zinvol opgevuld.
Ten slotte stelden we voetgangersroutes voor die de disparate groene ruimtes met elkaar in verbinding brengen.

voltooiing
juni 2008

projectleider
ir. Marc Martens

structuurschets

structuurschets simulatie simulatie simulatie simulatie