bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

Jonghelinckshof, Antwerpen (uitvoeringsfase 2)

vernieuwing Campus Jonghelinckshof

studie stabiliteit: Jo Deflander

studie technieken: Studiebureau Boydens

Omvang: 5.672 m²

In 1886 werd aan de Jonghelinckstraat 17 een ‘Asile pour sourds-muets’ ingehuldigd. Sindsdien werd deze inrichting continu aangepast aan de noden van de tijd, aan nieuwe reglementeringen, aan veranderende pedagogische inzichten… Er werd voortdurend gesloopt, verbouwd of uitgebreid. In 1974 kocht de inrichtende macht de panden nummer 34 en 36 aan de Coebergerstraat. Vanaf dan ontwikkelde de instelling zich van straat tot straat, dwars door het bouwblok.

Vandaag is deze campus een onsamenhangend kluwen van uiteenlopende gebouwen. Het wordt steeds moeilijker om de inwonende kinderen op een pedagogisch verantwoorde en hedendaagse professionele wijze op te vangen en te begeleiden. Daarom heeft KOCA beslist om Jonghelinckshof grondig aan te pakken in één onafgebroken bouwcampagne. KOCA heeft de laatste jaren gewerkt aan de herstructurering van al haar activiteiten die in Antwerpen over verschillende locaties verspreid liggen.

Onze visie op deze architectuuropdracht wordt vanuit 3 perspectieven gekaderd:

  • De leefwereld van het kind: Het nieuwe architectuurproject moet een heldere ruimtelijke opbouw vertonen die de kinderen ondersteunt in het structureren van hun dagelijks leven in Jonghelinckshof.
  • De impact op het bouwblok: We zijn ervan overtuigd dat de herstructurering van de campus 2 doelstellingen kan dienen: het vrijwaren van een interessante vorm van multifunctionaliteit in de wijk en een ontpittingvan het bouwblok.

  • De site in de stadsgeschiedenis: We ervaren de negentiende-eeuws straatwand aan de Jonghelinckstraat 17 als historisch waardevol. Met het nieuwe ontwerp trachten we de historische waarde in het stadsweefsel te versterken.

Het programma dat op de site gerealiseerd wordt, valt uiteen in 3 verschillende functies: 

  • We realiseren een internaat met bijhorende ontspanningslokalen en administratieve ruimtes: alle ruimtes die aan deze functie gekoppeld worden worden ondergebracht in een gebouw gelegen aan de Jonghelinckstraat of in een gebouw gelegen in het binnengebied. Dit programma valt onder de subsidieregeling van het VIPA. Koca vzw heeft een erkenning voor 61 personen.
  • We realiseren een semi-internaat. Koca heeft geen erkenning voor kinderen die opgevangen worden in het semi-internaat, vermits alle kinderen die opgevangen worden in het semi-internaat schoolgaand zijn.
  • We realiseren een school voor buitengewoon onderwijs geschikt voor 42 leerlingen, waarvan 6 kleuters: alle schoollokalen worden ondergebracht in een afzonderlijk gebouw in het binnengebied van het bouwblok. De school wordt enkel bezocht door kinderen die wonen in het internaat gelegen aan de Jonghelinckstraat. De school valt onder de subsidieregeling van het AGION.

 

opdrachtgever
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen

voltooiing
juli 2017

projectarchitect
ir. Elke Martens

projectleider
ir. Marc Martens

contact
Koen Linders, directeur infrastructuur