bureau voor architectuur & planning, bv bvba

ddlol

Masterplan Paridaens, Leuven

Fase 1: Opmaak masterplan en projectdefinitie.

Fase 2: Selectie ontwerpteam.

Het masterplan voor de site Paridaens te Leuven wil een duidelijker beeld geven van de ontwikkelingsmogelijkheden van de site. Een analyse brengt onder andere de samenhang van de schoolgebouwen op de site, de leerlingenstromen, de relatie tot de omgeving,… in kaart. Op basis van deze analyse wordt een globale toekomstvisie over het geheel van de site geformuleerd, evenals een mogelijke fasering van de uit te voeren werken om dit streefbeeld te bereiken. We stelden, in samenspraak me de opdrachtgever een procedure in om een geschikt ontwerpteam te selecteren en leidde de selectie.

 

De site bevindt zich aan de Janseniusstraat te Leuven en bestaat ten oosten van de Dijle uit de verschillende schoolgebouwen en ten westen van de Dijle uit een speelveld met eveneens ontsluiting langs de Janseniusstraat. Beide delen zijn met elkaar verbonden via een voetgangersbrug over de Dijle.

 

Alle bestaande beschikbare lokalen moeten in gebruik blijven. Elke grondige renovatie kan dus pas plaatshebben na realisatie van bijkomende klaslokalen. De realisatie van deze bijkomende klaslokalen vormt fase 1.. Aangezien fase heel wat voorbereiding vergt, zullen er voor deze realisatie vermoedelijk heel wat kleine aanpassingswerken kunnen uitgevoerd worden, deze vormen fase 1bis. Verdere fasen beschrijven de belangrijke renovatie van de groene blok en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de site van de gebouwen van de lagere school weer. Deze finale fase vereist heel wat voorbereiding naar ontruiming van de gebouwen en subsidiemogelijkheden. Dit deel van de site biedt kansen om een moderne leeromgeving te ontwikkelen.