bureau voor architectuur & planning, bv bvba

3 appartementsgebouwen langs een dreef

Medisch Centrum voor Huisartsen, Leuven (haalbaarheidsstudie)

volledige vernieuwing inrichting

TV VK Studio Architect, Planners & Designers en bureau voor architectuur & planning

opdrachtgever
MCH Leuven

projectleider
ir. Elke Martens