bureau voor architectuur & planning, bv bvba

provinciale hogeschool Limburg

Residentie Trimaran, Kessel-Lo

bouw van 3 meergezinswoningen met elk 10 appartementen
Koning Albertplein, 3010 Kessel-Lo

Het project omvat dertig appartementen, ondergebracht in drie volumes op een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage. Het is een inbreidingsproject, ontwikkeld langs een kleine groene dreef tussen het Koning Albertplein en de Platte-Lo straat in Kessel-Lo.

Er is gekozen voor groepswoningbouw eerder dan voor grondgebonden woningen om het samenhangende groene karakter van het binnengebied op lange termijn te garanderen. De autoluwe dreef die bezoekers van parkeegelegenheid voorziet doet voor omwonenden dienst als informele shortcut. Het volume en de inpassing van gevelopeningen zijn daarenboven bedacht met het oog op de vrijwaring van privacy van omliggende percelen. De gemeenschappelijke traphallen worden ruim van daglicht voorzien en bieden overzicht over de private toegangsdreef. Ook in dergelijk privaat project is het belangrijk om aangename ontmoetingsruimte te realiseren en een genuanceerde overgang te maken van publieke naar private ruimte.

Er werd een hoge woonkwaliteit nagestreefd. Ieder individueel appartement beschikt over een eigen buitentuin (begane grond) of een groot terras dat rechtstreeks aansluit op een ruime leefruimte en keuken. Iedere woning heeft voldoende bergruimte, de technische uitrusting is geavanceerd. Het project is bedacht op een moment dat verschillende nieuwe regelgevingen van kracht werden. Het was dan ook een bijzondere uitdaging om op een samenhangende manier te voldoen aan de nieuwe eisen van energieverbruik en akoestiek. De woningen voldoen ruimschoots aan de EPB regelgeving. Volgens metingen in situ uitgevoerd door het WTCB voldoen de appartementen aan de hoogste eisen van akoestisch comfort.

opdrachtgever
TV JL

voltooiing
maart 2011

projectarchitect
ir. Elke Martens

projectleider
ir. Marc Martens

gevel

gevel gevel zicht door raam traphal gevel trap