bureau voor architectuur & planning, bv bvba

wzcer

RUP Papenhof, Mechelen

Het gebied rond Papenhof is een oud agrarisch gebied gelegen aan de negentiende-eeuwse probleemwijk Nekkerspoel. De vroegere tuinbouwactiviteit is gaandeweg verdwenen waardoor een grote open ruimte vrijkomt: in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt hier een herbestemming naar wonen vooropgesteld. Tegelijk moet ook een groene insteek van aan de Vrouwvlietvallei tot diep in het oude stadsweefsels gerealiseerd worden.
Ontwerpend onderzoek vormde de basis van onze werkzaamheden. Een dynamische zoektocht naar ruimtelijke oplossingen liet toe om bij een ruime groep betrokkenen het nodige draagvlak te vinden: het college, de verschillende diensten van de stad, de gecoro, omwonende en eigenaars, de intercommunale Igemo die belast is met de realisatie…
Het RUP wordt geschraagd door vier forse ruimtelijke concepten:

  • Een groenblauwe slinger vertrekt vanuit de Vrouwvlietvallei en dringt diep door in het stedelijk weefsel.
  • De private tuinen leunen aan tegen deze publieke ruimte en versterken het groene karakter van de nieuwe wijk.
  • De ontsluiting gebeurt perifeer zodat er een autoluwe kern ontstaat.
  • De wijk biedt een mix aan woningtypes aan: enkele vrijstaande woningen, rijwoningen, diverse vormen van groepswoningbouw.


Plan en voorschriften leggen deze ruimtelijke concepten ruimtelijk vast en leggen ook verschillende duurzame maatregelen op: groendaken, opvang van hemelwater in wadi’s, hedendaagse architectuur…

In samenwerking met Fris in het landschap.

opdrachtgever
Stadsbestuur Mechelen

voltooiing
december 2005

projectleider
ir. Marc Martens

de groenblauwe slinger

de groenblauwe slinger privaat groen versterkt het publiek groen autoluwe perifere ontsluiting mix van woningtypes verordenend plan