bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

Sint-Norbertusinstituut sporthal en refter, Duffel

Uitbreiding basisschool: nieuwbouw van een sportzaal en polyvalente refter.

Omvang: 2.361m²

Studie stabiliteit: Marcel Lavreysen

Studie technieken: Moens Engineering

Ontwerp: 2000

De gebouwen van het Sint-Norbertusinstituut zijn gegroepeerd rond een dreef met hoge oude bomen. Het gaat hoofdzakelijk om grootschalige schoolgebouwen uit de tweede helft van vorige eeuw, in een strenge baksteenarchitectuur. De school had nood aan bijkomende fietsstallingen, een ruime refter en een grote sportzaal. Als bouwplaats werd een site midden in de dreef gekozen.

 Al snel bleek het programma bijzonder groot voor de bouwplaats. Er werd dus besloten om te stapelen: de fietsenstalling in de kelder, de refter op de begane grond en de sportzaal op de verdieping. De sportzaal is groter dan het onderliggende niveau: het uitkragend volume in rode baksteen steunt op een rij kolommen en vormt een overdekte gaanderij aan de dreef. Dit beklemtoont de centraliteit van de sportzaal en bewerkstelligt een sterke integratie in het geheel van gebouwen langs de dreef.

De sportzaal krijgt ruim daglicht binnen via hoge ramen in de noordgevel en de sheddakvorm van het dak. De draagstructuur is zo opgebouwd dat er zonder hoogteverlies een scheidingswand kan in opgenomen worden die de grote ruimte opdeelt in twee kleinere turnzaaltjes Dankzij de vernuftige opstelling van twee trappen kunnen beide delen onafhankelijk van elkaar bereikt en gebruikt worden. De ver doorgedreven akoestische demping, de intrigerende dakconstructie, het koude noorderlicht en de grijze tinten geven de sportzaal een ingetogen haast sacrale sfeer.

 De circulatie op de begane grond verloopt langs een lange raampartij die visueel contact verzekert met de helling naar de fietsenstalling in de kelder. Niet alleen ontstaat er op die manier een interessante interactie, maar is er ook sociale controle. De heraanleg van de dreef werd de volgende fase.

opdrachtgever
Sint-Norbertusinstituut

voltooiing
januari 2004

projectarchitect
ir. Marc Martens

contact
Guy Craps