bureau voor architectuur & planning, bv bvba

provinciale hogeschool Limburg

Strategisch plan stationsomgeving, Wevelgem

Ten gevolge van de neergang van de vlasnijverheid in Zuid West-Vlaanderen werd de stationsomgeving van Wevelgem een desolaat gebied met een groot ongebruikt spooremplacement, leegstaande loodsen en een vervallen woningenareaal. Het strategisch plan zoekt naar haalbare ingrepen om de regeneratie van het gebied te begeleiden.
Centraal concept is een nieuwe groene fiets- en voetgangersas parallel met het spoor. Ze vervolledigt de bestaande ruimtelijke structuur en garandeert een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het gebied. De route verbindt de verschillende uiteengelegde delen van de stationsomgeving en spreekt alle bewoners aan: de vermoeide yuppie kan er zijn stress afjoggen, kinderen vinden een veilige route van huis naar school of sportinfrastructuur, een bejaarde kan met zijn hondje een blok omlopen…
De nieuwe route verankert een aantal basiskwaliteiten op lange termijn, en kan tegelijk als drager fungeren voor een flexibele invulling van diverse programma’s. In een proces van ontwerpend onderzoeken werden deze mogelijke ontwikkelingen met collages in beeld gebracht.

In samenwerking met Charlotte Geldof en Filiep Decorte

opdrachtgever
Gemeentebestuur Wevelgem

voltooiing
juni 2002

projectleider
ir. Marc Martens

structuur

structuur spoorwegas kleine koer overweg Gullegemstraat structuurschets