bureau voor architectuur & planning, bv bvba

kocaj

Toevlucht van Maria, Gent

"Dorp in de stad", zelfstandig wonen voor ouderen.

Herbestemming site Maagdestraat te Gent.

Fase 1: Opmaak masterplan en projectdefinitie.

Fase 2: Begeleiding bij de selectie van een ontwerpteam.