bureau voor architectuur & planning, bv bvba

ddlol

van de Velde, Tervuren

Deze stedenbouwkundige studie vormde de voorbereiding van een sociaal huisvestingsproject in opdracht van de huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis. De begeleidingsgroep bestond uit AGI, VHM, ROHM Vlaams-Brabant, de gemeente Tervuren en de plaatselijke huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis.
We grepen de opportuniteit van dit sterke klankbord aan om een onderzoeksmethode op punt te stellen. Uiteraard werden eerst alle feitelijke en juridische gegevens van het plangebied en het ruimere projectgebied in beeld gebracht. Na een analyse van kwaliteiten, knelpunten en kansen verwoordden we de roeping en de ambitie van het project binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving.
We ontwierpen dan verschillende scenario’s en analyseerden hun potentie om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Dit leidde tot het uittekenen van een inrichtingsplan dat de synthese vormde van het ontwerpend onderzoek. De belangrijkste inzichten werden in een zoneringsplan vertaald. Tijdens de architectuurwedstrijd die volgde op dit onderzoek bleek de voorafgaande stedenbouwkundige studie de nodige houvast te geven aan de ontwerpers, maar ook voldoende ruimte te laten voor diverse boeiende architecturale invullingen.

opdrachtgever
VMSW, AGI

voltooiing
juni 2005

projectleider
ir. Marc Martens

bestaande ruimtelijke structuur

bestaande ruimtelijke structuur scenario 1 scenario 2 scenario 3 inrichtingsplan zonering