bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

Zwaluwenlaan, Heverlee

Bouwen van 15 sociale koopwoningen en 8 sociale huurwoningen.

THV LANDarchitecten en bureau voor architectuur & planning

Omvang: 3.233,93m²

Studie stabiliteit: Paridaens ingenieurs bvba

Studie technieken: eigen beheer

Ontwerp: 2013

Het project betreft 23 sociale woningen die met een stedenbouwkundige vergunning, zonder voorafgaande verkaveling, in groep gebouwd worden door de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven.

De bouwplaats (ca.1ha) is gelegen in een typische Heverleese wijk van sociale woningen en premiewoningen die voor een groot deel in groep werden gebouwd. Tegenover de bouwplaats staan rijwoningen in roodbruine baksteen met twee bouwlagen en een zadeldak, een voortuin met eventuele staanplaats of zijdelingse inrit. Links liggen verschillende aangrenzende percelen met grotere bouwvolumes (voornamelijk appartementsgebouwen) in verschillende afwerkingen. De bouwvolumes hebben twee bouwlagen en een dakverdieping met zadeldak. op het aangrenzende perceel rechts staat een appartementsgebouw met drie volwaardige bouwlagen en een zadeldak. Dieper rondom het bouwterrein liggen verschillende ongestructureerde percelen; achtertuinen met diverse bijgebouwen (serres, garages,...).

De inplanting gebeurt in twee stroken (huizenrijen) binnen de aangegeven bouwzone telkens weggeschoven van de zijdelingse perceelsgrenzen om de belemmeringshoek van 45° te respecteren. Bij de realisatie van het project komt er dankzij de teruggeschoven inplanting van 8 koopwoningen ook een groene rust- en speelplek tot stand die zeker zal bijdragen tot de woonkwaliteit.

De keuze voor eenvoudige rijhuizen sluit heel nauw aan bij de dominante bebouwing in de wijk. De sobere architecturale vormgeving in traditionele bouwmaterialen met lichte hedendaagse accenten sluit aan bij de geleidelijke vernieuwing die de wijk meemaakt doorheen opeenvolgende renovaties van afzonderlijke woningen.

Om het licht hellende reliëf te volgen langs de straatzijde is geopteerd voor een verspringing van 10cm per woning. Door een alterneren van huizen van twee en drie bouwlagen kan het niveauverschil op een elegante manier opgevangen worden in de volumewerking en krijgt het projectbeeld een minder zware indruk.

Per woning is er een parkeerplaats voorzien, evenwel gegroepeerd achteraan op de site in het verlengde van de tuinen van de koopwoningen. Wat het fiets stallen betreft beschikken de koopwoningen over een ruime privatieve bereikbare tuinberging; de huurwoningen aan het pleintje beschikken over een overdekte gemeenschappelijke fietsenstalling op de autoparkeerplaats.

opdrachtgever
Sociaal Wonen arro Leuven cvba

voltooiing
mei 2016

projectarchitect
ir. An-Sofie Michielsen

projectleider
ir. Marc Martens

contact
Dries Vancoppenolle