Commons: het geheel is meer dan de delen

4 april 2019

Commons: het geheel is meer dan de delen

Ir. Marc Martens is architect en stedenbouwkundige, en bestuurder van het bureau voor architectuur & planning (ba-p). Hij maakt deel uit van het verruimd bestuur van VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning). Als inleidend spreker schetst hij de stedenbouwkundige context van na de tweede Wereldoorlog tot nu. En hoe komen we vandaag van monofunctionaliteit naar een maatschappelijk verantwoord vastgoed?


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x