Over ons

Over ons

HISTORIEK

Met eenzelfde visie over architectuur gingen Roger De Martelaere, Danny Neyens en Marc Martens in 1976 samenwerken onder de naam Werkplaats Voor Architectuur. Ondanks het keurslijf van de wetgeving overheidsopdrachten en de strenge eisen van subsidiërende overheden, pakten ze projecten aan op de conviviale manier die zo kenmerkend is voor private woningbouw: grondige maar ook vriendschappelijke gesprekken met de opdrachtgever; respectvolle bevraging van het programma; een no-nonsense ruimtelijke en vormelijke materialisatie van de opdracht; strenge controle van het budget; grondige uitwerking van de uitvoeringsdossiers; aanbesteding van het hele werk in afzonderlijke percelen; strenge opvolging van de bouwwerkzaamheden. Ze hebben deze compromisloze houding jarenlang consequent aangehouden met waardevolle jonge medewerkers.

Eind 2008 besloten ze om hun informele samenwerking onder te brengen in een meer professionele juridische structuur. Voortaan werkten ze verder onder een naam die hun brede interesses beter vertolkt: het bureau voor architectuur & planning, bv.

Inmiddels zijn Roger en Danny met pensioen en hebben ze hun ervaring en deskundigheid aan de volgende generatie doorgegeven. Drie nieuwe vennoten hebben hun plaats ingenomen: Elke Martens, Frank Meuwissen en Els Van Impe. Het verhaal gaat verder in dezelfde geest…

VISIE

Doorheen de jaren en diverse projecten hebben we een grote interesse en expertise opgebouwd rond de vele facetten van architectuur en ruimteplanning. Dit biedt ons de mogelijkheid om bij iedere opdracht over de grenzen van het specifieke vakgebied heen te kijken. De ervaring in stedenbouw en ruimteplanning leert ons verder kijken dan het geïsoleerde architecturale object. De diverse architectuurontwerpen en activiteiten als projectbegeleider geven ons de noodzakelijke inzichten om cruciale nuances binnen de complexere of stedenbouwkundige projecten te implementeren. Onze multidisciplinaire benadering laat ons toe complexe vraagstukken te ontrafelen en cultureel, maatschappij-sociologisch, ecologisch en economisch te vertalen naar oplossingen. En waar nodig versterken we het ontwerpteam met vertrouwde deskundige partners in diverse vakgebieden. Hetgeen we doen moet relevant zijn, en blijven. Daarom willen we het contact houden met de brede en rijke traditie van de bouwkunst en kiezen we er bewust voor om op alle schalen van onze vakgebieden actief te zijn. Een verkaveling, het bouwblok, het gebouw of een interieur op maat van de gebruiker, we streven er steeds naar om de identiteit met zorg te onderstrepen wat resulteert in de realisatie van betekenisvolle plekken.

Ontwerpen is een proces waarbij een permanent bijsturen van de initiële vraag mogelijk blijft. Tijdens het onderzoek groeien opdracht en antwoord naar elkaar toe. Wij spelen daarin als architect of ruimteplanner een centrale rol. Het welslagen van een project wordt grotendeels bepaald door de wisselwerking met de verschillende actoren en hun betrokkenheid. We engageren ons om deze interacties in een open geest en constructief te laten verlopen door alle beschikbare middelen te gebruiken in het debat: het ontwerpend onderzoek, nauwkeurige calculaties, 3D-modellen, dynamische planningen en heldere presentaties …. Met deze benadering slagen we er in om het draagvlak voor het eindresultaat te maximaliseren.

team: Marc Martens, Elke Martens, Frank Meuwissen, Els Van Impe, Laura Vanderdonckt en Eline Ruijmen 

vorige medewerkers: Teun Van den Bergh (stagiair), Bert Thiry, An-Sofie Michielsen, David Lambregs, Els Van Audenaerde, Michiel Hubin, Ine Devos, Maarten Beersmans, Danny Neyens (medeoprichter), Eric Vercammen, Marleen Machiels, Nele Neyens, Valerie Philippaerts, Roger De Martelaere (medeoprichter)

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x