Prijs Bouwmeester 2011 - juryverslag

6 juli 2011

Prijs Bouwmeester 2011 - juryverslag

De "Prijs Bouwheer" was aan herziening toe: voor deze vijfde editie veranderde de naam in "Prijs Bouwmeester", om alle verwarring uit te sluiten. De Prijs blijft exclusief voorbehouden aan publieke opdrachtgevers. De verschillende overheden en de semi-openbare instellingen die een projectsubsidie van minstens 60% genieten kunnen zich met een of meerdere bouwprojecten kandidaat stellen.

Eén van de belangrijkste strategische doelstellingen is immers het publiek opdrachtgeverschap inzake ruimtelijke, architecturale, stedenbouwkundige, landschappelijke en geïntegreerde kunstopdrachten op Europees topniveau te brengen.

Daarnaast wordt er jaarlijks i.p.v. tweejaarlijks toegespitst op thema's. Voor 2011 viel de keuze op Cultuur, Publiek Domein en Erfgoed. Jaarlijks wordt er op zoek gegaan naar sterke opdrachtgevers in een andere categorie. Onderliggende doelstelling blijft steeds het benadrukken van het voorbeeldig bouwheerschap als voorwaarde voor een ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

 projectregisseur Danny Neyens aangesteld als projectmanager voor museum M.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x